Jeg har selv gått på skole, og jeg tror at i mindre skoler er det lettere å få et godt forhold mellom lærerne og elevene og mellom elevene

Av
DEL

MeningerJeg leser en interessant artikkel i ØB om den nye Åsgård skole. Ås FrPs synspunkter på ombygging/nybygging av Åsgård skole synes å være meget aktuelle. De foreslår en mindre omfattende ombygging/nybygging for redusere størrelsen, fordi elevgrunnlaget ikke krever så stor utbygging, og fordi deres forslag vil spare kommunen for 200 millioner kroner, noe som er bra i kommunens anstrengte økonomiske situasjon.

Dessuten vil deres forslag bevare Midtgard og det gule huset, noe som må være bra, og kommunen slipper å bygge en ny Midtgard et annet sted. Etter tidligere tegning i avisen synes også den nye Åsgård skole å få altfor høye bygninger plassert altfor trangt, og det blir en altfor liten skolegård. Skal man nå få en skolegård på taket av de nye bygningene? Tidligere ordfører Johan Alnes sa til meg for nokså lenge siden at skolegården bør utvides vestover, slik Ås FrP nå foreslår.

Jeg har selv gått på skole, og jeg tror at i mindre skoler er det lettere å få et godt forhold mellom lærerne og elevene og mellom elevene innbyrdes.

Den nye Rustad skole er også foreløpig for stor, med noen tomme klasserom, og avstanden mellom den og Åsgård er kanskje ikke for stor for en viss samkjøring? Når det gjelder øvrig utbygging i Ås, sa jeg nylig i et møte i Seniorsenteret, hvor ordføreren orienterte oss om situasjonen i kommunen, at kommunestyret måtte være mer demokratisk og høre på innbyggerne når det gjaldt utbyggingen i villastrøk, hvor høye boligblokker er foreslått. Man må ta hensyn til menneskene i eksisterende bebyggelse. Og det er en kjent sak at barnefamilier ikke fungerer godt i boliger med mer enn to etasjer.

Oluf Berentsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags