Jeg var en av de mange norske borgere som i 2007 ble lurt trill rundt av det politiske miljø og anskaffet 2 dieselbiler. Salget av diesel blomstret den gang kraftig opp - og mang en bileier har i etterkant fått lide av økte avgifter, bomsatser og trusler om å måtte la bilen stå på kalde vinterdager.

Det var med gru jeg sjekket Fjellinjens kalkulator med tanke på kjøring til/fra jobb iom at jeg jobber i Oslo. Overraskelsen var stor. Med bombrikke er det for meg kun 2 kr mer. Skrekken slapp taket.

Hva er det så vi ser? Store oppslag i media, punktdemonstrasjoner og fremvekst av FNB. FNBs 1. kandidat i Oslo intervjues på TV2, godt utrustet med reklame-gimmicks, og kjører av sted for utdeling av effektene - i sin elbil. Hvem er det egentlig som protesterer så sterkt mot bomringene her på Østlandet. Det er forståelig at FRP i Oslo gjør det, men hvem er de andre?

Gjennom mangfoldige år har fossile dagpendlere fra Akershus, Østfold og Buskerud vært sterkt medvirkende til finansiering av veier, kollektivtrafikk og sykkelveier i Oslo. Det er på høy tid at Oslo-folk selv bidrar ved kjøring innen Oslos grenser for sine praktiske gjøremål. Det er her det kollektive tilbudet er aller best utbygd. Det er også på høy tid elbiler belastes ved bompasseringer. I rettferdighetens navn er det på tide at det nå - gjennom fellesskapet - blir en mer balansert finansiering av sykkelveier, veier og kollektivt tilbud.

Elbilforeningen synes belastningen og reduksjon av goder kommer alt for tidlig. Men gjør det det?

Med et snev av misunnelse har jeg sett elbiler suse forbi i kollektivfeltet, passere bomstasjonen uten belastning, parkere gratis og plugge inn kabelen for å lade bilen gratis mens man er på jobb. Hvem er som betaler for dette? Jo – alle vi andre. På sikt vil selv strømprisene kunne øke.

Når en fossil forurenser, som meg, sitter og stanger i kø i rushtiden gjør man seg noen refleksjoner. Elbiler kjører forbi med høy hastighet i kollektivfeltet. Egentlig burde det være de som stod der i den sakte gående køen, de forurenser jo ikke. Med diesel i kollektivfeltet vil det blitt bedre flyt og mindre forurensning – ingen «rocket science» for en dieselkjører. For å opprettholde forskjellsbehandlingen kan jo de bensindrevne fortsette i ordinær veibane.

Det er på høy tid man innfører et mer rettferdig belastning- og finansieringssystem, der alle er med og bidrar. Elbileiere sliter på veibanen og forurenser microfiber og asfaltstøv som alle oss andre. Beboere i storbyer bør selv medvirke til mer miljøvennlige byer. Dessto fler som er med på å dele på regningen, dessto lavere kan bomsatsene bli. Det er ikke antall bomstasjoner som er avgjørende, men hva man betaler for å komme seg fra A til B.

Det er nok ikke alle som har samme kjøremønster som meg. De få gangene jeg nå, bortsett fra jobb, må betale for å krysse Oslo-grensen er det med en god følelse. Om ikke lenge vil elbileiere måtte betale det samme som meg.

Bomstasjon-opprøret har ført en positiv ting med seg. Alle politiske partier har fått det på agendaen – og alle ser nå det er en skjevfordeling. Forhåpentligvis rettes dette nå opp.

For meg vil innføringen av de nye bomringene hverken føre til et opprør eller partiskifte. Det er nok andre lokale ting som er mer avgjørende. Jeg betaler gladelig de 2 kroner ekstra pr dag når jeg nå ser at langt fler må medvirke til finansiering av felles goder. Her går jeg kanskje litt motstrøms. For andre vil bombelastningene kunne slå uheldig ut, men la det da bli en diskusjon om satsene og la alle ta sin rettmessige del av regningen.

For varehandelen i Nordre Follo vil «kortreist shopping» kunne slå positivt ut ved at innbyggerne i større grad kommer til å handle lokalt, i stedet for å reise til Oslo. Kanskje mange til og med vil velge å bruke sykkel eller kollektivt neste gang de skal til Hvervenbukta eller Ingierstrand.