– Jeg synes de kan slippe inn flere, men de må bli flinkere til å håndheve smittevernreglene

Steinar Steinsveen er selv i risikogruppa, men er alltid på tribunen når Follo HK spiller kamp. Han synes 200 tilskuere i haller som Stil Arena er for lite, gitt at klubben og klubbene blir flinkere til å passe på avstandsreglene.