Gå til sidens hovedinnhold

Holstad stasjon råtner fortsatt på rot

Artikkelen er over 4 år gammel

Ingen konkrete planer for bygningen, men E18-avklaringen gjør at endringer nærmer seg.

ÅS: – Det er ingenting som har skjedd med stasjonsbygningen, sier Kjell Blomseth i Statens vegvesen.

Sist gang ØB skrev om forfalne Holstad stasjon, var i 2008. Også da snakket vi med Blomseth.

Veivesenet har ikke noe oppsyn med de tre bygningene like ved Holstad-krysset. De var i bruk frem til 1994, da jernbanetraseen ble lagt om mellom Ås og Ski.

Bygningene er vernet.

Fra 1989 ble den kun brukt som krysningsspor. Da var nærmere 100 års jernbanehistorie i den lille grenda over.

Nytt håp for stasjonen

Opp gjennom årene har flere leietagere vært interessert i å bruke stasjonslokalene. Sist gang var for åtte år siden. Da ble fasaden malt. En potensiell leietager hadde planer om å pusse opp litt.

Eiendommen er regulert til næring i kommuneplanen.

I høst ble reguleringsplanene for nye E18 endelig vedtatt i kommunestyrene i Ås og Ski kommuner. Det betyr at man er ett skritt nærmere en løsning for bygningsmassen.

Det er ikke bare i Ås gamle tomter kan få nytt liv:

Statens vegvesen har ikke hatt noen intensjoner om å selge eiendommen, hvis man så måtte kjøpe den tilbake i forbindelse med utbyggingen.

E18 kommer til å gå i tunnel under Holstad.

La om krysset

I forbindelse med nedleggelsen i 1994, la Statens vegvesen om krysset mellom E18 og fylkesvei 152. Planovergangen ble erstattet av et T-kryss. For drøyt ti år siden ble krysset erstattet av dagens rundkjøring, som ligger litt lenger nord.

Bygningsmassen den dag i dag fremstår svært sliten, med knuste ruter, åpne dører og søppel slengt rundt omkring på et stadig mer tilgrodd område.

Bildeserie

Holstad stasjon råtner på rot

 

Det er tydelig at flere har brukt bygningene som ly til tider. Matemballasje, øl og brennevin fra etter 1994 ligger på eiendommen.

– Vi går inn med et lite sidetiltak på eiendommen, men det vil ikke berøre bygningene, sier Blomseth.

Det skal legges til rette for gående og syklende langs dagens E18-trasé når den nye veien bygges.

Blomseth kan ikke si noe om veivesenet ønsker å selge eiendommen. Konklusjonen er i hvert fall at det ikke vil skje de aller store forandringene på stedet - helt ennå.

Kommentarer til denne saken