Jernbanebroa stopper all utvikling på Oppegård: Ingen hjelp å få hos Bane NOR

Plansjef i Oppegård, Arild Øien, har bedt Bane NOR om en avklaring for å få fortgang på ny bro over jernbanen ved Oppegård stasjon. – Der fikk vi avskjed på grått papir, konstaterer Øien.