FOLLO: I møtet i hovedutvalg for samferdsel i fylket, som avholdes 6. juni, behandles to saker med relevans for jernbanetilbudet på Østfoldbanen. Både innspill til Jernbanedirektoratets forslag til handlingsprogram (oppfølging av Nasjonal Transportplan) og innspill til NSBs ruteendringer i desember.

– I tråd med det vi tidligere har sagt, og i håp om at jernbanedirektoratet virkelig mener det når de sier at de vil lytte til fylkespolitikerne, så fremmer Venstre følgende tilleggsforslag, som vi forventer får flertall, skriver Solveig Schytz i en mail til Østlandets Blad.

Fylkestinget ber Jernbanedirektoratet om at det bygges midlertidig vendespor i Vestby for å kunne øke antall tog på Østfoldbanen når Follobanen åpner i 2021. I tillegg ber de om at L2 Stabekk-Ski forlenges til regionbyen Ås og at Jernbanedirektoratet i sin tiltakspakke for Østfoldbanen vurderer endret stoppmønster på Linje R22 (Halden/Göteborg -Oslo) slik at de mest trafikkerte stasjonene mellom Moss og Ski kan få flere avganger.

 

– Vi forventer som sagt at våre forslag får flertall i hovedutvalg for samferdsel i fylkestinget senere samme måned, og håper at Jernbanedirektoratet gjør som de sier, nemlig å lytte til fylkespolitikerne. Så håper jeg at det kan bety at regiontogene fra Halden vil endre stoppmønster og stoppe på Ås så snart som mulig. I tillegg til at lokaltoget til Ski kan forlenges til Ås og antall tog på Østfoldbanen kan økes allerede når Follobanen åpner i 2021, skriver Schytz videre.