Jernbanedirektørern sier det er mulig å kjøre flere tog på Østfoldbanen

– Det er et potensial for å utvide rushtidskjøring også på kort sikt. Vi vil sannsynligvis greie å få til noe her, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.