Bane Nor: – Jernbaneveien er ikke dimensjonert for privatbilisme

Artikkelen er over 1 år gammel

– Jernbaneveien og bussterminalen er planlagt og dimensjonert for kollektivtrafikk og myke trafikanter, og ikke privatbilister, fastslår Bane Nor.