Jessheim får et nytt svømmeanlegg med seks basseng til 363 millioner kroner – på Langhus er ikke 450 millioner kroner nok til tre basseng

I mai 2015 vedtok politikerne i Ski og Oppegård kommuner å bygge et nytt svømmeanlegg på Langhus til 450 millioner kroner. Kun én entreprenør viste sin interesse til prosjektet, og etter å ha sett på planene mente entreprenøren at det ikke var mulig å bygge det politikerne ønsket til summen som var bevilget. Siden har prosjektet stått i ro.