I papirutgaven av Østlandets Blad 18. mai, i teksten under bildet av Erik Mykland på Ski stadion på side 34, står det blant annet:

«På kort tid har store deler av Norge fått med seg at Nordre Follo kommune ikke akkurat fremstår som noen idrettskommune. Tvert om.»

En kan jo i så fall spørre seg selv hvorfor store deler av Norge har grunn til å tro at Nordre Follo ikke er noen idrettskommune – kan det ha noe å gjøre med hvordan ØB og andre mediene presenterer mangfoldet innen idrettslivet på? Og hvorfor gjør ikke ØB noe for hindre en slik feil oppfatning av Nordre Follo kommune? ØB vet, eller burde i hvert fall vite, at Nordre Follo kommune er en stor idrettskommune. Selv om ØBs sportssider ikke akkurat gir inntrykk av det – i 2018/2019 var det 40 idrettslag i Ski og 21 idrettslag i Oppegård, til sammen 61 idrettslag organisert under Norges idrettsforbund, med totalt 21.517 medlemmer.

Selv om medlemstallene har gått noe ned på grunn av pandemien, er rundt regnet hver tredje innbygger i Nordre Follo kommune i medlem i ett eller flere idrettslag. Størrelsen på lagene varierer fra 0 medlemmer til 3800 medlemmer. Noen av idrettslagene er allianseidrettslag (eksempelvis Langhus), men de fleste er særidrettslag, for eksempel innen fotball, håndball, tennis, friidrett, bryting, innebandy, turn, skisport, osv.