Jobber med å få inn nye drivere av Villa Sandvigen etter konkursen

Konkursen ved Villa Sandvigen måtte bare komme. Advokat og bostyrer Pål Øivind Tjernshaugen har ennå ikke den fulle oversikten over hvem som måtte ha noe utestående i selskapet.