Jon og Swedol har lagt et spennende første år bak seg – nå har de fått nye eiere og forandringer venter

Swedol Follo har hatt et begivenhetsrikt første år. Flyttingen til Haugenveien ved Nygårdskrysset har vært en fulltreffer.