Jubel blant både kunder og ansatte hos Piece of Cake etter at sjenkebevillingen var i boks: - Nå har vi et komplett tilbud til alle

Tilbakemeldingene har ikke latt vente på seg etter at Piece Of Cake endelig kunne åpne kranene denne uken. Med sjenkebevilling i boks, ser fremtiden lys ut, skal vi tro daglig leder.