Gå til sidens hovedinnhold

Juleribbe med bismak

Da jeg så den forferdelig NRK-dokumentaren om svineproduksjonen for et par år siden, ble jeg så uvel at jeg ikke rørte svinekjøtt på lang tid. Landbruksministeren lovet å ta affære. Men har det skjedd nok?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Svaret er nei! Akkurat nå er Mattilsynet i gang med en nasjonal tilsynskampanje i norske grisefjøs. Det avdekkes brudd i over halvparten av tilsynene. Selv om vi har strenge krav til dyrevelferd i Norge, er det fortsatt dyr som lider, krav som ikke blir fulgt opp og standarder som er for lave.

Venstre står på de svakes side, det gjelder enten det er mennesker eller dyr. Derfor vil Venstre ha fortgang i arbeidet for økt dyrevelferd. Dyr har egenverdi, og skal behandles med respekt. Dyrehold skal i størst mulig grad skal ta hensyn til dyras naturlige adferd og behov. Mangelfulle levekår, med lite bevegelsesfrihet og mangel på naturlig aktivitet, er kilde til sykdom og adferdsforstyrrelser hos mange produksjonsdyr.

Vil vite hva vi kjøper

De siste årene har Venstre fått viktige gjennomslag for dyrevelferd i Norge. Venstre har fått gjennomslag for å innføre dyrepoliti i hele landet – et viktig tiltak for å oppdage og straffeforfølge dyremishandling. Prinsipielt mener vi at vold mot dyr bør bli betraktet som mer alvorlig enn skade på eiendom, og at det bør inn i straffeloven.

Og selv om vi har mer kunnskap enn noensinne om hvordan dyra våre har det og hva som skal til for at de får leve så gode liv som mulig, er det ikke slik at vi som forbrukere lett klarer å skille god dyrevelferd fra dårlig når vi står i butikken og skal kjøpe kjøtt, egg eller andre varer. Derfor vil Venstre utrede en merkeordning for god dyrevelferd, slik at det blir lettere for hver enkelt å velge dyrevennlige produkter. I tillegg bør vi se på hvordan vi gjennom tilskuddsordninger kan belønne bønder med god dyrevelferd.

Vi vil også gå inn for å stille strengere krav til dyretransport og til arealene dyra oppholder seg på. I tillegg ønsker vi bedre metoder for avliving av slaktedyr. Alt dette har vi foreslått i Stortinget.

Fordi dyr har egenverdi, og den bør vi ivareta bedre. Nå venter vi på et flertall.

Kommentarer til denne saken