Han og politidirektør Benedicte Bjørnland fikk tirsdag en prøvetur med et av de nye helikoptrene.

Det skjedde da to av maskinene ble vist fram for pressen på Gardermoen.

– Dette øker beredskapen med tanke på å kunne bekjempe terror, fastslår Kallmyr overfor NTB.

Han understreker at helikoptrene også vil være viktig for politiets daglige arbeid, blant annet ved leting etter ettersøkte personer.

– Proppfulle av utstyr

– Det viktigste er at helikoptrene får økt rekkevidde, og også en transportevne. Men i tillegg er de proppfulle av helt moderne utstyr. Det blir ikke enkelt å stikke av fra dette helikopteret hvis du først er oppdaget, sier justisministeren.

Skulle Norge bli rammet av et nytt terrorangrep, skal helikoptrene gjøre det mulig å få politiets beredskapsstyrker raskere fram til åstedet.

– Det er ingen tvil om at de vil medføre mye større beredskap for hele Sør-Norge, sier Kallmyr, som påpeker at det ikke bare er Oslo-området som får nyte godt av nyanskaffelsen.

Så langt er to av tre helikoptre fra den italienske produsenten Leonardo kommet til Norge. Meningen er at de skal tas i bruk over sommeren.

Skarpskyttere

En diskusjon rundt bruken av politiets helikoptre oppsto etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Fem år etter angrepet fikk de nåværende helikoptrene en ny godkjenning slik at det ble mulig å ta om bord en skarpskytter som kan løsne skudd mot mål på bakken.

Kontrakten om kjøp av de nye helikoptrene ble undertegnet i 2017. I tillegg til at de kan frakte skarpskyttere, kan de utstyres med plater som beskytter cockpit og passasjerer mot skudd fra bakken.

Seks personer kan fraktes med helikoptrene, i tillegg til to piloter. Rekkevidden omfatter hele Sør-Norge opp til Trondheim.

Til sammenligning må drivstoff tas ut av dagens helikoptre hvis det de skal kunne frakte én ekstra person.

Nytt beredskapssenter

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier politiet vil få full nytte av helikoptrene når de er på plass ved det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Oppegård. Det skal etter planen stå ferdig neste år.

Selv om helikoptrene skal kunne brukes under terrorangrep og andre ekstremsituasjoner, tror Bjørnland at de vil være til stor nytte i politiets daglige arbeid.

– Det kan for eksempel være en person fra et sykehjem som er blitt borte, sier hun til NTB.

Styrtet ved stadion

Helikoptermodellen som politiet har kjøpt, ble lansert for bare noen når siden.

Modellen har allerede vært involvert i en alvorlig ulykke som fikk svært stor oppmerksomhet. Eieren av fotballaget Leicester og fire andre personer omkom i en helikopterstyrt rett ved lagets hjemmebane i England i fjor.

Lederen for politiets helikoptertjeneste, Freddy Roseth, bekrefter at de følger nøye med på britenes gransking av ulykken.

Selv om de politiske diskusjonene rundt politihelikoptrene har pågått i en årrekke, er det bare gått to og et halvt år siden den politiske beslutningen om å kjøpe nye. Ifølge Bjørnland er det i denne sammenhengen kort tid.

Hun er også godt fornøyd med at helikoptrene er levert i tråd med det vedtatte budsjettet. Anskaffelsen koster over 600 millioner kroner når en avtale om drift og vedlikehold tas med i regnestykket.