Kallmyr vil ikke la kommunene utstede pass

IKKE PÅ RÅDHUSET: Det blir ikke mulig å få tak i pass på rådhuset med det første.

IKKE PÅ RÅDHUSET: Det blir ikke mulig å få tak i pass på rådhuset med det første.

Av

Det er foreløpig ikke aktuelt å overlate utstedelse av pass til kommunene i rådhus eller andre servicepunkter, ifølge justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

DEL

FOLLO: – For å ivareta behovet for tilstrekkelig kompetanse, kvalitet og sikkerhet i utstedelsesprosessen er det blant annet avgjørende at hvert pass- og ID-kontor har et visst saksvolum. Det er også en forutsetning at utstedelse av pass utføres enhetlig over hele landet, skriver Kallmyr i et brev til Stortinget tirsdag.

– På nåværende tidspunkt er det derfor ikke aktuelt å flytte ansvaret for utstedelse av pass fra politiet til eksempelvis kommunene, heter det.

LES OGSÅ: Passkaoset har roet seg – men skal du reise i sommer bør du sjekke passet nå

Problematisk

Justisministerens brev er et svar på et spørsmål fra Senterpartiets Ole André Myhrvold som viste til nedlegging av lensmannskontorer og sentralisering av passutstedelse.

– Da en rekke lensmannskontorer ble lagt ned og politiressursene samlet i det tidligere Follo politidistrikt, ble det sagt at passutstedelse i fremtiden kanskje kunne skje ved kommunale servicepunkt, skriver han.

Men ifølge Kallmyr er dette problematisk av flere årsaker.

– For å fatte vedtak om utstedelse av pass er den som utsteder, avhengig av informasjon fra flere av politiets registre. Utstedelse av pass er derfor en del av forvaltningsoppgavene i politiet, sier han.

Kallmyr sier pass ikke skal utstedes til personer som er etterlyst eller besluttet pågrepet. Han minner om at norske pass har høy status internasjonalt, gir visumfrihet til mange land og er ettertraktet blant kriminelle.

– En sikker utstedelsesprosess er derfor avgjørende for samfunnssikkerheten, skriver statsråden.

Regjeringen har planlagt å legge ned 64 passkontorer, slik at det i løpet av 2019 blir 77 steder igjen hvor man kan få utstedt pass.

LES OGSÅ: I fjor sa statsråden at ventetiden for nytt pass var uakseptabel. Nå er den nesten dobbelt så lang

Artikkeltags