Fra og med i dag, er det endringer i reglene for smittekarantene, og Østlandets Blad videreformidler informasjonen fra regjeringen, slik at du skal vite hvordan dette påvirker hverdagen din fra og med onsdag 26. januar.

Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med

  • Daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Smittekarantene på ti døgn kan erstattes med:
  • Daglig testing i fem døgnetter siste nærkontakt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
  • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i11 døgn (seks døgn i den smittedes isolasjonsperiode + fem døgn etter dette). Dette gjelder også barn.
  • I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i ti døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under tolv år, skolebarn over tolv år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
  • Følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
  • Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

De nye reglene vil fra de trer i kraft også gjelde for dem som er i karantene på det aktuelle tidspunktet. Det betyr at testregime også gjelder for dem. Personer som ikke følger testregimet må være i karantene i 10 døgn, med eventuelt testing ut av karantene ved negativ test tatt tidligst syv døgn etter siste nærkontakt.

  • Personer som har gjennomgått covid-19 siste tre måneder er unntatt fra smittekarantene.
  • I tillegg videreføres de særskilte unntakene som gjelder for bl.a. personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

– Svært mange blir nå sittende i karantene. Smittesituasjonen har ført til et kritisk behov for å iverksette justeringer av både prioriteringer og regler for teststrategi, karantenebestemmelser og bruk av PCR-kapasiteten. Det haster å gå over til et testregime som erstatning for karantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en pressemelding.

– Justeringen er helt nødvendig for å kunne opprettholde et forsvarlig nivå på helse- og omsorgstjenestene og andre viktige samfunnsfunksjoner med den smitteøkningen som er forventet. Det er også forholdsmessig å erstatte karantene med testing, når vi har kunnskap om at omikron gir mindre alvorlig sykdom enn de tidligere virusvariantene, sier Kjerkol.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede ble opphevet den 13. januar. Personene anbefales å teste seg tre og fem døgn etter nærkontakten, og det anbefales god symptomobservasjon i ti døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Kravet om innreisekarantene avvikles

Men dette er ikke den eneste endringen denne uka. Regjeringen avvikler kravet om innreisekarantene for personer uten gyldig koronasertifikat. De mener kravet ikke lenger er smittevernfaglig nødvendig. De nye reglene for innreisekarantene trer i kraft natt til onsdag 26. januar.

I dag må personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt, og ikke kan dokumentere at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 med gyldig koronasertifikat, i innreisekarantene. I en pressemelding skriver Helse- og omsorgsdepartementet at Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt dette til regjeringen. FHI viser til at reisende «uten koronasertifikat» utgjør 7 prosent av de registrerte reisende, og 4 prosent av smittetilfellene.

– Jeg er enig med FHI i at andelen smittede blant innreisende uten koronasertifikat er så liten relatert til den smittesituasjonen vi har i Norge nå, at tiden er inne for å endre på kravet om innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Departementet opplyser at reisende fortsatt må teste seg og registrere seg ved ankomst til Norge. Krav om attest for negativ test tatt før ankomst gjelder også fortsatt for personer som ikke kan dokumentere med koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Kjerkol forklarer at en viktig årsak til at hun nå mener vi bør oppheve kravet om innreisekarantene, er behovet for å se smitte- og innreisekarantene i sammenheng.

– Smittekarantene for nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, er allerede avviklet. Fra 26. januar vil smittekarantene for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære være mulig å erstatte med daglig testing, sier Kjerkol.

De som allerede er i innreisekarantene, kan gå ut av denne fra og med midnatt, natt til 26. januar.

Angelica fra Ski lever av å hjelpe folk med å gjøre det fint hjemme