Skoleåret har vært organisert likt siden tidenes morgen. Nå er det på tide å se på nye måter å organisere skoleåret på. Da er semestermodell på videregående er et godt forslag.

Landets høyskoler og universiteter organiseres allerede etter en semestermodell, der skoleåret deles i to og fagene har en avsluttende prøve i november/desember og i mai/juni. Slik mener sektoren at studentene får mest ut av studieåret.

Slik legger vi til rette for færre fag om gangen, men åpne for mer fordypning. Dessuten blir det enklere for elevene å ta opp fag, det blir færre store prøver å forholde seg til og det gir mer rom for dybdekunnskap.

Det er flere grunner til at det er en god idé å innføre semestermodell på de videregående skolene i Follo.

For det første er semestermodell kan gjennomføres med de samme antall lærerne og de samme skolebyggene vi allerede har. Når vi kan gjøre skoleløpet bedre, men bruke de samme ressursene, blir det mer penger igjen til å også løfte selve kvaliteten på undervisningen. Det kan være alt fra å gi flere dyktige lærere tilbud om etter- og videreutdanning, slik at de blir enda dyktigere, eller å videreutvikle tilbudet for psykisk helse til elevene.

For det andre grunnen er at det blir lettere for elevene å ha kontroll på undervisningen når den er mer intensiv har mulighet til å fokusere på færre fag enn alle på én gang. Det er ingenting som skulle tilsi at 15-19-åringer har bedre forutsetninger for å lese til ti fag samtidig enn studenter. Ved å dele skoleåret i to kan elvene forholde seg til fem fag på høsten og fem nye fag på våren.

Den tredje grunnen er at ca. halvparten av elevene i Follo går studieforberedende linjer. I dag er det kun eksamen og karakterer som forbereder elevene på studietiden. Studiebarometeret viser allerede at altfor mange studenter mener at overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning er tøff. Fylkeskommunen må ta tallene på alvor. Derfor er det minste vi kan gjøre, å organisere skolehverdagen litt mer likt det elvene vil møte i fremtiden.

Der AUF forsøker å overtale Arbeiderpartiet til å avvikle eksamen, vil Høyre og Unge Høyre heller se på hvordan vi kan organisere skolehverdagen til elevene bedre. Det er ingen motsetning mellom eksamen og læring. Derfor må vi heller sikre elvenes rett til å få de store prøvene rettet anonymt, og se på hvordan skoleåret kan legge til rette for færre skippertak og bedre læring.

Semestermodell vil legge til rette for færre skippertak, mer dybdelæring, bedre ressursbruk og forberede elvene på det som kommer etter videregående.

Håkon Snortheim, Fylkestingskandidat for Høyre i Akershus og 1. nestleder i Unge Høyre