4. februar 2022 sovnet Kåre stille inn på Finstadtunet – han ville fylt 92 år i neste måned.

Kåre var sønn av Ingeborg og Arvid Vaaten, og vokste opp på Breien gård i Ask på Ringerike, der faren var gårdsarbeider og moren kokke.

Kåre ble konfirmert i Norderhov kirke høsten 1944, og høsten 1945 ble han tatt opp på Hønefoss yrkesskole – på det som i dag tilsvarer elektrolinjen.

Etter yrkesskolen var Kåre først læregutt, og senere ansatt ved jernbanen i Vikersund. I 1959 ble Kåre ansatt ved NSB, Ski stasjon, med ansvar blant annet for drift og vedlikehold av kjøreledningene.

I Ski flyttet Kåre og hans kjære Eva, som var kokke ved «Sprengstoffen», inn i den ene av to funksjonærboliger på stasjonsområdet, og bodde der til de i 1977 kjøpte seg enebolig i Finstadveien. Eva døde i 2006, og i 2013 fikk Kåre seg leilighet i Ski sentrum. På grunn av at Kåre måtte amputere det ene benet, og også begynte å glemme, ble det for vanskelig for ham å klare seg selv i sentrumsleiligheten, og han fikk plass på sykehjem. Etter noen år med opphold i forskjellige sykehjem, fikk Kåre omsider fast plass på Finstadtunet.

Kåre var hele livet opptatt av idrett, og var selv aktiv innenfor friidrett (Vikersund IF, Ski IL og Jernbanens IL), fotball (som yngre, Stranden IL) og langrenn (Jernbanens IL). Av disse idrettene var det spesielt friidretten som sto Kåres hjerte nærmest, og best likte han å løpe terreng- og skogsløp. Gjennom idrettsaktiviteten holdt Kåre seg i god form, og også etter at han ble henvist til rullestoltilværelsen var han sterk i kroppen. Helt til det siste hadde Kåre et håndtrykk som kunne være ubehagelig hardt om en ikke var forberedt på det.

Ved siden av å være aktiv innen idretten, viet Kåre mesteparten av sin tid på frivillighetsarbeidet – han kunne ikke si nei når han ble spurt om å bidra. Innen Ski IL bidro Kåre sterkt i idrettslagets dugnadsarbeid i tilknytning til gressbanen (det som er Ski stadion i dag) og klubbhuset. Friidrettsgruppa hadde i mange år utdelingen av telefonkatalogene til husstandene i Ski som dugnad, og her nedla Kåre med sin Volvo Duett, 1967-modell, en formidabel innsats. Kåre kjente omtrent alle som drev forretning i Ski, og det var til stor nytte for klubben ved anskaffelse av sponsorpenger og annonser til stevneprogram, eller ved anskaffelse av gavepremier til større arrangement. Som forbundsdommer og kretsstarter hadde Kåre viktige oppgaver i friidrettsarrangementene i Ski helt til rundt 2010. Han var også i en periode kasserer i friidrettsgruppa. For sin innsats i Ski IL ble Kåre tildelt Stille Bragd prisen (oppsatt av Østlandets Blad) i 1979, og ble utnevnt til æresmedlem av Ski IL i 1994.

Utenom Ski IL var det blant annet Folkets Hus, Jernbanens IL (JIL), samt Follo bedriftsidrettslag (FOBIL) som nøt godt av Kåres innsats – for eksempel i forbindelse med arrangementene av Vintertrimmen (JIL) og Follotrimmen (FOBIL). Som en av flere veteraner innen JIL sørget Kåre for at Frivillighetssentralen ble forsynt med ved for utdeling til trengende når kulda satte inn.

Kåre var en humørspreder, og en på alle måter likendes kar, og vi minnes ham med ærbødighet. Urnen med Kåres jordiske levninger vil bli satt ned i Minnelunden ved Ski middelalderkirke.

På vegne av Kåres mange venner.