Katti Anker Teisberg (49) slutter som rektor på Haugjordet - blir leder for 21 skoler i Nordre Follo

Hun er forberedt på at det kan oppleves tomt den dagen hun ikke lenger skal møte elever og kolleger i gangene hver dag. Rektoren på Haugjordet blir områdeleder for skole i Nordre Follo. – Jeg har veldig tro på det tverrfaglige miljøet vi skal bygge opp, sier hun.