Kinosjefen slutter: – Har hatt fem enormt lærerike år

Martin Øsmundset har snurret film for siste gang. Nå skal han begynne med noe annet.