Kjære nyvalgte kommunestyrerepresentant

Av
DEL

MeningerDenne fireårsperioden blir du avgjørende for om vi lykkes med oppgavene som følger med en stadig aldrende befolkning. De neste tiårene blir det dobbelt så mange eldre i Norge, og dette skjer samtidig som at andelen yrkesaktive går ned. I dag står hver pensjonist på skuldrene til 4,3 arbeidstakere. Om 20 år er det tallet nede i 2,9. Kort fortalt betyr det at det ikke er mulig å fortsette akkurat som i dag i den kommunale eldreomsorgen.

Det er to hovedgrunner til det: Det ene er at helse- og omsorgsbudsjettet vil spise kraftig av det som går til å løse andre oppgaver i dag. Og det er de færreste som ønsker seg kraftige kutt i barnehage, skole, barnevern og andre tjenester. Det andre er at det vil bli enda tøffere å få tak i fagfolk i framtida, når andelen yrkesaktive går ned så mye som vi ser nå.

Hovedoppgaven de neste fire årene blir å bygge de nederste trinnene i omsorgstrappa. Sykehjemsplasser vil fortsatt være viktig, men vi må bruke langt mer energi på de tilbudene som kan utsette behovet for en sykehjemsplass. Jeg vil derfor gi dere fire tips til de neste fire årene i lokaldemokratiets tjeneste:

1) Matglede og god ernæring må være et satsningsområde for kommunen. Og det er viktig at vi har særlig fokus på hjemmeboende eldre de neste fire årene, fordi det gjerne er i hjemmet at underernæring oppstår. Mat til hjemmeboende bør være en integrert del av kommunens matproduksjon, og man bør også samarbeide med frivillige som «spisevenner» og andre tilbud for å sikre den sosiale dimensjonen.

2) Sørg for å etablere rikelig med dagaktivitetstilbud. Særlig for dem som er rammet av demens, men også for andre eldre som har behov for sosiale fellesskap og aktiviteter. Hjemmeboende eldre trenger også arenaer der måltider kan deles med andre. Åpne eldresenter med daglige aktiviteter bidrar til å holde eldre aktive og friske.

3) Trygghetsteknologi sikrer både pasienter og pårørende. GPS-klokker og lignende for mennesker med demens er viktig for å beholde å beholde friheten, samtidig som man kan føle seg tryggere når man er ute på tur. Sensorer på dører og senger kan gjøre tilsyn om natten mindre forstyrrende, og man kan redusere risiko for fall og andre hendelser.

4) Eldretun og omsorgsboliger er mangelvare flere steder. Men for mange er det avgjørende med en slik bolig, hvis man skal bo lengst mulig hjemme og unngå behovet for sykehjemsplass. Ikke alle har råd til å veksle inn den gamle og uhensiktsmessige boligen i en ny leilighet, og mange eldre med svekket funksjonsnivå trenger en lettstelt bolig.

Jeg håper du vil være kommunestyrerepresentanten som tar initiativ til god, bærekraftig og fremtidsrettet eldrepolitikk i din kommune.

Tuva Moflag, eldrepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags