Kjære politikere og ledere i kommunen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg velger å skrive et åpent brev til dere, da hjertet mitt blør når jeg ser den veien vi må gå…

Smitten sprer seg i kommunen. På sykehjemmene, skoler, barnehager, i hjemmesykepleien og andre steder. De fleste som kan, jobber på hjemmekontor. Men ikke vi! Vi helsepersonell står i stormen, i første linje! Vi må ta vare på pasientene! Kollegaene må i karantene, noen blir smittet, noen blir alvorlig syke. Vi står i kampen mot Korona. Vi bruker faget og kompetansen for å gi nødvendig helsehjelp til våre innbyggere, og for å hindre smitte på best mulig måte.

Vi vet at pasientene trenger oss. Vi er redde for våre familier. Men mest redde er vi for å smitte våre pasienter. De er de svakeste. Vi må konstant prioritere oppgavene, hele tiden vurdere hva er viktigst. Vi bekymrer oss konstant for å gjøre feilvurderinger, ikke strekke til. Som en skygge følger uvitenheten om vi beholder jobben eller ikke.

Vi vet at det er forslag om nedleggelse av sykehjemsplasser og nedbemanning i SHP. Det er også forslag på harmonisering av pleiefaktor. Hva er pleiefaktor? Hvor er pasientens behov? Hva med kvaliteten på tjenestene? Jeg skulle ønske vi kunne snakke om bemanningsnormen!

NSF har i flere år kartlagt faktisk og planlagt bemanning, og resultatet viser at etter dagens turnus-utforminger er avvik fra planlagt og faktisk bemanning gjennomsnitt på 20% på sykepleiervakter. Da blir sykepleier erstattet med annet personell, som regel uten formell kompetanse. Hjelpepleiervakter blir også erstattet med annet personell med 12-15%.

I SHP planlegges det at vi skal bli enda færre å ta av, samtidig som mange oppgaver legges på skuldre som allerede på bristepunket. Vi skal jobbe smartere! Jeg grøsser og ser for meg eksempler fra svenske helsetjenester i kommunen! Det kom nylig på tv at pasienter i svenske kommuner ikke har fått nødvendig helsehjelp! Går vi samme vei?

I helsepersonelloven står det nedfelt at man skal gi faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie. Ikke ta fra oss den retten! Det må være nok bemanning å kunne yte den sykepleie som pasienten har behov for! I kommunen trenger vi ikke nedbemanning, men styrke helsepersonell i grunnbemanningen! Gi oss mulighet å bygge oss kompetanse. Koronastormen stilner etter hvert, men utforingene slutter ikke med det samme. Med den bemanningen som er nå, finnes det ikke mulighet til kompetansebygging. De fleste av oss må ta nettbaserte kurs og opplæring på fritid uten at vi får kompensasjon. Det er for travelt i arbeidstiden til å øke kompetansen, og det finnes ikke rom for kompetanseheving i arbeidstiden på flere av arbeidsplassen i kommunen.

Helsepersonell trenger hele stillinger, at vi skulle ikke behøve å løpe mellom flere arbeidsgivere.

Vi stiller opp, og ressursomfordeles der det er behov! Når pandemien over, blir ikke utfordringene borte. Vi vet ikke hvilke senskader og ettervirkninger pandemien etterlater seg!

Vi vet at våre barn og unge sliter med angst, depresjon, sosial atferdsproblemer. Vi trenger helsesykepleiere som er der for dem, avdekker problemene ungene sliter med og hjelper ungene her og nå.

Vi trenger hver og en av helsepersonellet vi har i kommunen. Helst skulle vi vært flere. Jeg kan love at etterspørsel bare vil øke! Vi må beholde hver og en av hjelpepleiere/helsefagarbeidere, sykepleiere, helsesykepleiere og jordmødre. De trengs, og det trengs flere! Vær kloke med langtidsinvesteringer, gjør en innsats for å beholde hver og en. Kutt i bemanningen innen helse og omsorg kan sammenliknes med å kutte den greina man sitter på selv! Vi er fleksible, vi er omstillingsdyktig, vi er lærevillig og vi er nødvendige i kommunen som vil at vi skal ta vare på alle fra 0-100 år.

Kommunen var raskt til å skaffe et lager med smitteutstyr, men det hjelper lite hvis man ikke har fagfolk til å bruke utstyret.

Jurga Alknes, Hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund for Nordre Follo kommune, Nordre Follo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken