Han var cand.real fra UiO i 1955 med biologi som hovedfag. Han arbeidet som realfagslektor i flere gymnas. I 1950-årene var han tilsatt ved Rjukan gymnas, satte dype spor etter seg og savnet selv hele miljøet der.

Fra 1968 flyttet Ski gymnas/videregående skole inn i nybygg. Her virket Stene-Johansen etter hvert som lektor, som inspektør 1 ble han rektors stedfortreder.

Han var en idealistisk realist. Skolen har tradisjoner for satsing på realfag, på historie, på estetiske fag. Kjells hjertebarn var den nye studieretningen Musikk, dans og drama. Mest takket være hans innsats ble MDD en realitet hos oss. Han overtok etter Nils Sjøberg og var skolens rektor fra 1986 til 1994, da Anne-Ma Grønlie fikk stillingen.

Kjell Stene-Johansen stod midt i formålet for skolen. De grunnleggende verdiene i kristen og humanistisk arv, likeverd, solidaritet og forankring i menneskerettighetene var en fremtredende del av ham. At Ski vgs også satset på idrett og på tilrettelegging for innvandrere, fant god plass hos han. Han demonstrerte en sunn sjel i et sunt legeme.

Hans autoritet var en mildhetens makt, samforståelse og samarbeid. Alle rundt han kjente seg trygge, verdsatte og vernet. Han deltok på årlige pensjonisttreff med å trekke frem de som var døde, og alt det gode de hadde gjort. Kjell Stene-Johansen kjempet for det han hadde kjært og trodde på, for familien i første rekke. Hans kjære Signy gikk nylig bort. Han kjempet samtidig til beste for Ski vgs og stod rak i det tette politiske maktfeltet som skolen er i.

Tankene våre går til den store familien han hadde og har. Vi som arbeidet sammen med han og hele skolesamfunnet, har lært mye av han. Han var et forbilde, og vi har mye å takke han for.