Kjørelærer Øystein (37) fra Ski kom i kontakt med tre familier som mistet tre ungdommer i tre forskjellige dødsulykker. Da begynte han å engasjere seg noe helt ekstra i trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er en viktig del av jobben til kjørelærer Øystein Nygård fra Ski. Men engasjementet for refleksbruk går langt utenpå det man kan forvente jobbmessig.