NORDRE FOLLO/ÅS: Fra tid til annen testes Sivilforsvarets varslingsanlegg i hele landet, Signalet «Viktig melding – søk informasjon» skal gjalle over det ganske land, men du har kanskje lagt merke til at i etterkant av dette, dukker det fra tid til annen opp tråder i sosieale medier eller annet hvor folk mener de ikke har hørt anleggene.

Dette måtte ØB sjekke, så vi tok turen ut kl. 12 onsdag 8. juni 2022.

Dokumentasjonen kan du høre og se i videoen over.

Mange anlegg - kan faktisk ikke høres av alle

Det er rundt 1250 anlegg rundt i landet som skal varsle befolkningen ved akutt fare, og anleggene kan bli brukt både i fred og krig. Men visste du at det faktisk ikke er alle som skal kunne høre alarmen?

Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av rundt halvparten av befolkningen,ifølge Sivilforsvaret.

Varslingen er en lang tradisjon, men nå jobbes det faktisk med en samarbeidsløsning med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner. Dette vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Dette skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.

I dette kartet fra DSB.no finner du blant annet oversikt over hvor varslingsanleggene i vårt område er plassert.

Men hva med deg? Hørte du tyfonene denne gangen? Ta vår avstemning.