Onsdag klokken 14.30 er det klart for pressekonferanse med justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie om koronasituasjonen. Helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, vil også være til stede, og du kan se sendingen i videovinduet øverst i denne saken, og lese siste nytt fortløpende her.

Det var justis- og beredskapsminister Monica Mæland som innledet pressekonferansen.

– Det er viktig at vi har testkapasitet ved grensen før det blir iverksatt. Helsemyndighetene og kommunene har gjort en formidabel innsats for å få dette i gang, sa Mæland om importsmitte.

- Alle de stengte grensepasseringene vil bli fulgt av politiet og Heimevernet. Det vil følges nøye, og også Tolletaten er til stede for å bidra med sine ressurser, la hun til.

Irland som skrekkeksempel

Bent Høie fortalte at smittetallene er på vei ned, men at situasjonen er fortsatt ustabil.

- Vi må være varsomme, fordi viruset sprer seg lettere. Vi må gjøre alt vi kan for at de muterte variantene sprer seg. Vi vil få flere alvorlige syke og døde, og sykehusene vil blir sprengt. Veien fra lite smitte til høy smitte er kort. Irland tok tøffe grep og var stengt ned i seks uker. De lå lavest sammen med Norge, men så åpnet samfunnet 2. desember.

- Den dagen åpnet ble det registrert 270 nye smittede, og det lå stabilt i en uke, men så begynte tallene å øke, sa helse- og omsorgsministeren, hvor han fortsatt å ramse opp skrekkelige smittetall i Irland.

Høie fortalte at Norge kan derfor ikke slippe opp fort, og at det norske folk må fortsette å være varsomme.

Dødsfall etter vaksiner

FHIs avdelingsdirektør Line Vold snakket om nyheten fra Norge som har skapt stor internasjonal oppmerksomhet. For noen dager siden ble det nemlig meldt om at 33 personer har dødd etter å ha fått koronavaksinen.

- Det er de aller eldste som har fått vaksinen hittil, og helseansatte må gjøre de vanskelige vurderingene hver dag for å bestemme hvem som skal få vaksinen, var noe av det Vold sa.

124 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – åtte færre enn dagen før

Onsdag var 124 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på åtte pasienter fra dagen før. 21 av pasientene får respiratorbehandling. Det er én flere enn dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt onsdag.

99 av koronapasientene er innlagt på sykehus i helseregionen Sør-Øst, 14 er innlagt i Helse vest, åtte er innlagt i Helse Midt-Norge og tre er innlagt i Helse nord.

Siden februar i fjor har 59.456 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser onsdagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Klar nedgang i registrerte smittetilfeller forrige uke

I forrige uke ble det registrert 2.972 smittetilfeller i Norge. Det er en nedgang på 36 prosent fra uka før. Andelen smittede var høyest i aldersgruppen 20–39 år og 13–19 år, men den gikk ned i alle aldersgrupper. Smitten gikk også ned i alle landets fylker.

I sin ukerapport for uke 2 opplyser Folkehelseinstituttet at nedgangen i meldte smittetilfeller kan være et resultat av de forsterkede smitteverntiltakene som ble innført på nyåret. FHI skriver i rapporten at smittespredningen har vært synkende siden 4. januar, med et gjennomsnittlig reproduksjonstall (R-tall) på 0,7. Det betyr at hver smittede person i gjennomsnitt smitter 0,7 personer.

Det var en nedgang på 29 prosent i antall personer som ble testet i forrige uke sammenlignet med uka før. Andelen positive blant dem som ble testet, gikk også ned – fra 2,5 prosent i uke 1 til 2,2 prosent i uke 2. FHI fulgte i sist uke opp smittesituasjonen i Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad og Bardu, i tillegg til nærmere 35 utbrudd og hendelser.

I rapporten skriver Folkehelseinstituttet også at virus som antas å være noe mer smittsomt, i uke 1 ga et smitteutbrudd ved Drammen sykehus. Ellers er det tre undergrupper av viruset som nå er mest utbredt i Norge. Det er så langt påvist 33 tilfeller av den engelske virusmutasjonen i Norge og ett tilfelle av den sørafrikanske virusvarianten. Alle er direkte importtilfeller eller nærkontakter til disse.

Folkehelseinstituttet skriver at overvåkingsdata indikerer at antall og andel smittet i utlandet har vært høyere de siste to uker enn i ukene før. Årsaken er trolig innreise etter jule- og nyttårsferie og innføring av obligatorisk testing ved ankomst.

Videre kommer det fram i rapporten at 43 prosent av de registrerte koronatilfellene i forrige uke er blant utenlandskfødte, og blant nye pasienter innlagt på sykehus var 48 prosent født utenfor Norge.