SKI: Follobanen har alt annet enn gått på skinner siden den åpnet, og nå krever ordfører Hanne Opdan i Nordre Follo at noe skjer.

Opdan forteller til ØB mandag kveld at hun har stor forståelse for den frustrasjon som alle de som har blitt og blir rammet av togforsinkelsene og innstilte tog nå opplever.

– Vi må kunne forvente at med milliarder investert på Follobanen og Blixtunellen, så skal togene gå. Jeg har forståelse for at ting kan skje, men feilene er for hyppige og over for lang tid. Bane Nor må raskt på banen for å rette feilene, og i det minste sørge for alternativ transport og god og hyppig kommunikasjon, sier hun.

– Synes du dette har vært en kalddusj siden åpningen?

– Jeg må si at jeg hadde virkelig forventet at Follobanen og Blixtunnelen skulle gå på skinner, sier Opdan.

- Hva forventer du at man skal gjøre?

– Det er flere ting. For det første må man sørge for alternativ transport raskt, og hyppig kommunikasjon. Dette må bli bedre. Jeg skulle selv ta toget til Oslo i dag, og endte med buss. Dette var et stykke ut på dagen. Jeg har snakket med innbyggere i dag som har fortalt at de har måttet være på hjemmekontor, sier Opdan.

– Arbeiderpartiet sitter i regjering. Hvordan har du tenkt å ta opp dette med den sentrale politikerne i eget parti?

– Det er generelt et vedlikeholdsetterslep her som har vart i mange, mange år, og det er man nødt til å prioritere. Raskt. Jeg tar opp dette med statsråden, og gjør det ikke bare som ordfører, men også gjennom Jernbaneforum Øst, hvor jeg er styremedlem. Jeg bruker flere kanaler for å snakke innbyggernes og regionens sak, avslutter hun.

Dette svarer Bane Nor

– Vi forstår godt at togkundene ikke er fornøyde med togtrafikken for tiden. Det er ikke vi heller. Vi har dessverre hatt en rekke feil med infrastrukturen som har medført store forsinkelser og mange innstilte tog. Det beklager vi, og vi gjør alt vi kan for å redusere disse feilene i tiden som kommer, slik at de reisende får et pålitelig togtilbud igjen, skriver Sverre Kjenne, konserndirektør for Drift og teknologi i Bane Nor til ØB i en e-post mandag kveld.

– Det vil alltid oppstå «barnesykdommer» på så komplekse nybygg som Follobanen, men samtidig har det vært andre feil andre steder på jernbanenettet som har forsterket problemene. Vi hadde ønsket oss en bedre stabilitet for de mange togkundene, skriver han, og fortsetter:

– I ettermiddag fikk vi i gang trafikken igjen mellom Oslo og Ski, på den gamle banestrekningen. De reisende på Østfoldbanen har dermed et togtilbud, og pendlerne kunne komme seg hjem i dag. I tillegg hadde vi en jordfeil på Oslo S i morges, som førte til forsinkelser på det sentrale Østlandet. Den feilen fikk vi rettet opp i løpet av formiddagen.

Nå jobbes det videre med å åpne Follobanen.

– Samtidig vurderer vi om vi må gjøre noen endringer som gir en mer forutsigbar hverdag for kundene. Et eksempel på dette kan være å redusere antall togavganger, for å ikke belaste dette nye anlegget mer enn det tåler i innkjøringsfasen, inntil vi har funnet permanente løsninger. Vi må komme tilbake med hvilke tiltak vi eventuelt velger hvis det blir aktuelt, og har dialog med Vy, som togoperatør, om dette.Vi jobber nå på spreng med å finne årsaken og rette feilen. Vi har mannskaper ute, og dette arbeidet har førsteprioritet hos oss nå slik at de reisende kan få et best mulig togtilbud, avslutter han.

Follobanen åpner ikke igjen før tidligst fredag

Som du har kunnet lese på øb.no, vil altså ikke Follobanen åpne igjen før fredag. Årsaken er problemer på grunn av brannen som var i Ski mandag.

Skadene etter brannen er så omfattende at det er ingen kvikk-fiks. Det må skaffes deler, og arbeidet er tidkrevende

Du kan lese mer om saken ved å følge denne lenka: