Musikklinja ved Ski videregående skole inviterer til en festaften med ABBAs legendariske musikk i Rådhusteatret torsdag kveld.