Kleskode skaper debatt – men på storsenteret har de ingen problemer

Det har den senere tiden vært en heftig debatt, etter at SATS endret kleskoden noe. Etter press som SATS ikke selv kunne kontrollere, ble reglene justert.