Klesselskap i Nordre Follo er konkurs

Her er noen av de siste kunngjøringene fra Brønnøysundregistreret. Det er blant annet en ny konkurs i Follo – denne gangen i et selskap som har drevet med engroshandel med klær. Men det er ikke bare konkurser for tiden, for flere nye selskaper ser dagens lys også i distriktet vårt