Klimautfordringene - hva vet vi egentlig? Kom på foredrag med seniorforsker Rasmus Benestad

Av

Follo Soroptimistklubb har invitert seniorforsker Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt til å holde foredrag om klimautfordringene og hva vi egentlig vet.

DEL

FOLLO: Soroptimist International har en rådgivende status i FN og er opptatt av å bidra til at FNs bærekraftsmål nås. Alle bærekraftsmålene er viktig. Nå setter vi fokus på bærekraftsmål nr. 7:

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Tilgang til energi står i sentrum i forbindelse med alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser.

Klima er et meget aktuelt tema og seniorforsker Rasmus Benestad arbeider med dette. Det mest sentrale spørsmålet han forsker på er hvordan klima varierer og hvordan det påvirker oss. Det er viktig å sette disse i sammenheng med naturlige klimavariasjoner og den menneskeskapte globale oppvarmingen. Han har også forsket på sammenhengen mellom solaktiviteten og klima og på hvordan drivhuseffekten virker. Et annet viktig spørsmål er også hvordan disse henger sammen med vannets kretsløp. Nedbør spiller en viktig rolle i jordens klimasystem, og han har vært spesielt opptatt av hvordan en kan gjøre bedre beregninger av nedbørsstatistikken.

Vi inviterer yrkesaktive kvinner i alle aldre til Langhus skole onsdag 20. november kl.19 for å lære mer om klimaendringene.

Artikkeltags