Her ser du hvordan det gikk da ØBs medarbeider testet balansen sin hos Klinikk for Alle i Ski.