Knut Oppegaard (H) mener det er mangelfull informasjonsflyt om Nordre Follo: – Vi burde fått mer og bedre informasjon fra Fellesnemnda

Knut Oppegaard (H) er lite fornøyd med informasjonsflyten rundt etableringen av Nordre Follo. Nå roper han ut et siste varsku.