Knut trodde nesten ikke sine egne øyne da han møtte denne bilen mellom Ås og Vestby

Av