Gå til sidens hovedinnhold

Kolbotn skole er ikke til salgs

Hvordan kom skolen vår i spill, uten at vi er forberedt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi skal snart flytte inn i ny skole. På vei mot tilpassede og ventilerte rom og utstyr, ja pedagogisk forsvarlig læringsmiljø ute og inne, har personalet jobbet for å tilpasse undervisning og tette igjen mangler. Elever har funnet seg til rette. De har medvirket i planleggingen, gledet seg og talt dager. Ofte har vi vært vitne til ledelsens heseblesende løp mellom ulike plangrupper, orientering og involvering av personal. Mange gratis arbeidstimer er lagt ned. Vi har godtatt mye, fordi vi ventet på noe bedre.

Vi er nesten i mål, etter betydelig arbeid gjennom flere år - med fremtidens skole – bygget på en helhetlig tanke rundt pedagogisk bruk av bygg og uteområder. Alt er planlagt etter den overordnede delen av læreplanen, læreplan for de enkelte fag, internasjonal forskning på skolebygg og læring som bakgrunn. Utearealet er delt inn i soner for småskolen og mellomtrinnet for å skape mest mulig sikkerhet og trivsel for elevene. Alt er spisset mot Kolbotn skoles visjoner om god læring.

Vi har hele tiden vært innstilt på stille overskytende rom til disposisjon og er sjokkert over det som nå ligger på bordet - forslag om alternativ bruk i form av ikke utredede forslag fra kommunen på oppløpssiden. Måten det er presentert på, hele prosessen oppleves som absurd. Skoler settes opp imot hverandre i et kappløp om nye og bedre lokaler. Nordre Follo kommune som arbeidsgiver står til stryk. Vi har forsøkt å få svar på hvilken pris det er verdt å kaste elever, foresatte og ansatte under bussen for. Vi får ingen tydelige svar på dette, men samtidig hevdes det at det er store summer å spare. Hvilke kostnader innebærer utredning av de tre alternative løsningene? Forsinkelse på prosjektet går direkte ut over elever, ansatte og økonomi. Politikerne virker like sjokkerte som oss over fremgangsmåten i denne saken.

Vi må stole på at politikerne setter barnas beste først i dette som skal være Norges beste oppvekstkommune. Kan vi ha tillit til at administrasjonen gir våre politikere et riktig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag?

Kommentarer til denne saken