Starter arbeidene med midlertidig skole på Solkollen og vedtar ny skole på Kolbotn

Tungtrafikken rykker inn til Solkollen denne uken. Samtidig som arbeidene med den midlertidige skolen starter, skal politikerne gjøre endelig vedtak om den nye Kolbotn skole.