OSLO/KOLBOTN: – Jeg synes ikke det så rart at NSB har valgt å endre antall stopp på Kolbotn stasjon.

– Hvis kommunen vil at Kolbotn skal være et knutepunkt, må kommunen også bygge en by. Se bare på Kantorkvartalet hvor de har valgt å kutte én etasje fra fem til fire. Det er uhørt at naboer skal ha så mye å si i en slik byggesak. Her skulle det vært åtte etasjer, bemerker Per Jæger.

Dette begrunner han med at Oslo og Akershus må bygge mellom 12.000 og 14.000 boliger de nærmeste årene.

– Her må Oppegård kommune være med å hjelpe. Ski klarer ikke å ta unna alt dette alene, sier han.

Her kan du lese hva Jæger hudfletter Oppegård for: Politikerne i Oppegård skuffet over NSB og Jernbaneverket

Jæger mener politikerne i Oppegård må være mer aggressive i sin tankegang, og ikke ta hensyn til alle naboene som ikke vil ha naboer.

– Hvis man vil bo i en by, må man regne med at man har naboer. Ellers får man kjøpe en enebolig utenfor sentrum, sier han.

– Alle må ta belastningen

Per Jæger er veldig klar på at alle må ta belastningen ved en befolkningsøkning.

– Vi blir flere, og kan ikke gjøre så mye med det, bortsett fra å bygge mer for alle dem som trenger boliger i fremtiden.

Han foreslår at det kanskje må bli statlige reguleringsplaner rundt knutepunktene, slik at de rikspolitiske retningslinjene blir fulgt.

– Hvis det ikke blir bygget nok boliger, blir prisene også presset, og det gagner ingen, mener han.

Boligprodusentenes Forenings administrerende direktør mener Oppegård kommune må tenke annerledes når kommuneplanen skal rulleres.

– Hvis kommunen går for åtte etasjer i sentrum, kan vi begynne å snakke om Kolbotn som et knutepunkt. Da kan det bli flere stopp på Kolbotn stasjon og andre ting følger selvfølgelig etter.

– Høyre-problem

Jæger har også merket seg at Bærum kommune heller ikke er særlig villig til å bygge i høyden.

– Bærum kommune ville bygge ut Kolsåsbanen og i Oppegård klager de på at NSB kutter antall avganger, men ingen av kommunene vil bygge høye boliger langs banen. Jeg lurer på om dette er et Høyre-problem, sier han.

Han mener det er flere likhetstrekk mellom de to kommunene som politikerne i Oppegård bør være litt obs på.

– Jeg tror ikke Oppegård ønsker å være en kommune hvor alt er så vanskelig, sier han.

Fylkesmannen

Han mener det også er kritikkverdig av Fylkesmannen ikke å ha innsigelse mot vedtaket som er gjort i Kantorkvartalet.

– Her klarer man ikke å bygge fem etasjer som det står i reguleringsplanen, men fire! Kommunalminister Jan Tore Sanner har fastsatt de rikspolitiske retningslinjene, og disse skal Fylkesmannen følge. Jeg mener Fylkesmannen ikke har gjort jobben sin i dette tilfellet.

Jæger mener Fylkesmannen bør bruke innsigelser nå det er behov.

– Innsigelser bør brukes ved behov. Når det gjelder Kantorkvartalet, mener jeg politikerne i Oppegård kommune ikke har fulgt reguleringsplanen, hevder han.

Må vente

Oppegård-ordfører Ildri Eidem Løvaas synes Per Jæger har mange gode poenger i sin argumentasjon, men føler også at kommunen må følge den gjeldende kommuneplanen.

– For øyeblikket er det kommuneplanen som gjelder, og der kan vi ikke bygge høyere enn fem etasjer. Det kan godt hende at neste kommunestyre vil gå opp til åtte etasjer. Det kan også hende at det ikke blir satt noen maksimalhøyde. Det er ikke riktig av meg å forskuttere hva neste kommunestyre vil gå for, men at det blir endringer er jeg ganske sikker på, sier Eidem Løvaas.

Hun mener Oppegård og Kolbotn står foran en spennende utvikling.

– Det er ikke umulig at det vil komme rundt 800 nye boliger i Kolbotn de neste årene, sier hun.

Høyblokk?

Det kan jo hende at det nye kommunestyret velger å slå skikkelig på stortrommen og gi tillatelse til et skikkelig høyblokk, sier hun og ler.
Hun mener likevel det vil bli mange utfordringer med å bygge både tett og høyt.

– Solforhold er alltid viktig for folk. Men vi i kommunen er også interessert i å få et levende sentrum. Det må være et visst trykk for å få folk til å bruke sentrum. Jeg ønsker meg et Kolbotn hvor folk velger å hoppe av toget fordi det ser så morsomt ut her. Men der er vi ikke ennå, sier hun.

– Kom med innspill

Ordføreren inviterer og utfordrer Per Jæger til å komme med innspill og ideer til den nye kommuneplanen til samfunnsavdelingen i kommunen.

– Samfunnsavdelingen i kommunen sitter allerede klare for å ta imot innspill til den nye kommuneplanen. De med gode ideer er hjertelig velkommen til å komme med sine forslag. Og det gjelder alle. Ikke bare de som har boligbygging som yrke, oppfordrer hun.

Hun tror at Kolbotn sentrum vil få et annet uttrykk når den nye kommuneplanen vedtas.

– Det vil forundre meg mye hvis det ikke blir et mer urbant uttrykk i sentrum, sier hun.

Ildri Eidem Løvaas mener likevel at Oppegård kommune gjør rett i å kritisere NSB og Jernbaneverket når de velger å kutte antall avganger fra Kolbotn stasjon.

– Oppegård er Norges tredje tettest befolkede kommune med fem stasjoner gjennom kommunen. Det blir et problem når NSB og Jernbaneverket velger å overse oss når de skal endre på rutetider og ruter, sier hun.

Hun poengterer at ved tidligere anledninger at samferdsel kommer der det skjer mest vekst.

– I Oppegård er det vekst. Og selv om det satses i Kolbotn blir tilbudet redusert. Og det er det poenget vi vil ha frem når vi nå sender en uttalelse til NSB, Jernbaneverket, samferdselsdepartementet og kommunaldepartementet, sier hun.