FROGN: Etter siste ruteomlegging fra Ruter er antallet avganger mellom Ski og Dyrløkke doblet, men antallet busser som går videre til Frogn vgs. fra Dyrløkke er det samme. Elevrådslederen på Frogn videregående skole kaller den planleggingen for elendig.

– De planlegger ikke etter behovet, sier Linn Christine Olsen som har fått mange klager fra elevene hun representerer på busstilbudet til og fra skolen.

Det går 700 elever på Frogn videregående fra hele Follo, og Olsen mener at cirka 500 av dem bruker buss til skolen.

– Problemet er at ikke alle 510-bussene går helt til Frogn vgs. Det betyr at vi har få busser som går helt til skolen fra Ski og Dyrløkke. Ofte er bussene stappfulle og går ikke i samsvar med skoledagen, sier Olsen.

– Kommunikasjonen til Nesodden og Vestby er håpløs, fortsetter elevrådslederen.

Karakterer avgjør

Olsen mener Ruter bør ha et godt tilbud til skolene på tvers av distriktet, fordi skoleelevene ikke har rett til å gå på skolen som ligger nærmest hjemstedet.

– Jeg bor i Ski og søkte på Ski videregående skole, men hadde ikke gode nok karakterer for å komme inn på Ski. Jeg kom inn på Frogn videregående. Frogn er en flott skole, men skoleveien hit er kronglete, forteller Olsen.

Nå starter elevrådet ved Frogn underskriftskampanje for å få Ruter til å lytte.

– Det burde egentlig ikke være nødvendig, men det er tydelig at Ruter ikke selv ser at tilbudet er håpløst. Det er vanskelig å få kontakt med Ruter, og mitt inntrykk er at de er både stae og arrogante.

Har ikke krav på mer

– Siden ruteomleggingen har tilbudet blitt mye bedre. Antallet avganger mellom Frogn og Nesodden er doblet. Antall avganger fra Frogn vgs. til Ås og Ski er det samme som før, men doblet mellom Dyrløkke og Ski, sier trafikksjef Olav Raanaas i Ruter.

Moen presiserer samtidig at de strekker seg lenger enn det som er lovpålagt når det gjelder busstilbud til skolene.

– Det er krav om at vi skal tilby skyss ved skolens starttid og skolens sluttid. At enkelte klasser slutter tidligere eller starter senere er skoleledelsens valg. Vi tilbyr et busstilbud som går utover det elevene har rett på.

– At bussene er fulle av og til er normalt. Av og til klumper det seg, men slik er det, fortsetter trafikksjefen.

– Det er mange ønsker om bedre kollektivtilbud. Vi har økonomiske rammer å forholde oss til. Vi må prioritere hardt, og se på behovet, Moen.