OSLO/SKI: Fylkesordførerkandidat for Arbeiderpartiet (AP), Tonje Brenna, sier til Østlandets Blad at prosjektene som skisseres i KVU Oslo-navet er så viktige at staten må stå for brorparten av finansieringen.

– Regjeringen har allerede lovet å stå får 50 prosent av finansieringen av store infrastrukturprosjekter. Utbyggingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus mener jeg er så viktig at Statens bidrag bør økes til minst 70 prosent for å sikre økonomisk gjennom- førbarhet.

Ja til bompenger

Konseptet med matebusser stiller Ap seg bak.

– Det er viktig å anerkjenne at regionen henger sammen. Med et godt busstilbud kan folk komme seg på kryss og tvers av Follo eller til nærmeste togstasjon.

Videre mener Brenna at dagens ordning der bilistenes bompengeavgift bidrar til å finansiere kollektivtrafikken må videreføres og styrkes.

– Denne ordningen har fungert godt, og den bør være en del av finansieringsmodellen i fremtiden også. I denne saken frykter jeg Fremskrittspartiet (FrP) som er imot bompenger og som kan finne på å stemme imot slike løsninger, sier Brenna.

– Må være ærlige

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) mener det er viktig å være ærlige ovenfor velgerne når det gjelder finansiering.

– Til syvende og sist er det innbyggerne som betaler for dette. Om det er kommunene, fylker eller staten som på papiret betaler, så er det i bunn og grunn skattebetalerne sine penger som brukes, sier han.