OSLO: Jernbaneverket, Ruter og Statens vegvesen la frem sammen hovedtrekkene i sin plan for utviklingen av kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Blant de viktigste punktene er nye tunneler for jernbane og T-bane under Oslo, men også forslag av stor interesse for Follo.

Blant annet lokaltog med høy frekvens på det gamle dobbeltsporet mellom Oslo og Ski og matebusser som skal frakte reisende inn til tog- stasjonene.

Knutepunkt

I presentasjonen ble det lagt vekt på å utvikle regionbyer med hjelp av kollektivtransport. I Follo er det først og fremst Ås og Ski som trekkes frem som de nye byene. Det legges også til grunn at det meste av veksten i disse områdene konsentreres tett rundt knutepunktene.

Skal lytte

På spørsmål fra ØB om lokale innbyggere og folkevalgte ville bli lyttet til i prosessen med å realisere ambisjonene som ble lagt frem, svarte fylkesordfører Anette Solli at alle skal bli hørt.

– Dette kommer ikke til å bli styrt fra Oslo og vi kommer helt sikkert til å lytte til innspill.

Flere bussavganger

Rett etter presentasjonen av KVU Oslo-navet la Ruter frem sin strategiplan, kalt M2016. I planen skriver Ruter at de ønsker å omgjøre den gamle Østfoldbanen fra Oslo til Ski til S-bane [raskt lokaltog, journ.anm.] når Follobanen står ferdig. Lokaltogene vil i første omgang få kvartersruter, med ambisjoner om å utvide til avganger hvert tiende minutt på sikt. Busstilbudet mellom Drøbak, Ås, Ski, Vinterbro og Bøleråsen skal styrkes med ti minutters frekvens på avgangene og korrespondanse med tog på Ski.

Pilotprosjekt

I M21016 trekkes Ås Stasjon frem som et pilotprosjekt som «knutepunkt for multimodale grønne reiser». Forbindelsen mellom Ytre Enebakk og Ski skal også styrkes.

Ruter-sjefen Bernt Reitan Jenssen fortalte til Østlandets Blad at Ski og Ås vil bli del av samme sone, og at det utvikles et felles billett- og prissystem med Østfold. Han mener at innbyggere sør i Follo som reiser mye over fylkesgrensen vil ha stor glede av endringene.

– Det skillet som var mellom Ås og Ski skulle egentlig ikke være der, det vil vi bedre på. For å gjøre reiser mellom Oslo, Follo og Østfold enklere vil vi etablere et felles system for hele området, slik kan du reise på den samme billettetypen helt fra Fredrikstad til Ski eller Oslo.

Flere detaljer om prosjektene og et anslag over de totale kostnadene vil bli presentert i september.