OSLO: Det fikk høyrepolitiker og leder for hovedutvalget for transport i Akershus fylkeskommune, Gunnar Melgaard, til å reagere. Høyre-veteranen fra Oppegård sier til Østlandets Blad at fylkespolitikerne kom til å se nøye på forslagene.

– De planene vi har fått presentert legger opp til at veksten i stor grad konsentreres om knutepunkt. Jeg mener at vi også må kunne bygge ut og vedlikeholde bebyggelse på mindre sentrale steder også.

Buss på tvers

I tillegg til et styrket tilbud til reisende som skal til og fra Oslo, mener Melgaard at tverrforbindelser innad i Follo må bli bedre. På det punktet ønsker han seg mer ambisiøse planer.

– Vi ønsker å få et bedre tilbud til reisende som skal reise innad i Follo. Da må det bli bedre tverrforbindelser. Det er viktig å huske på at ikke alle skal inn til Oslo, sier han.

Debatt

Melgaard møter motbør fra regiondirektør for Oslo og Akershus i NHO, Nina Solli, som har agitert aktivt for sentralisering og sammenslåing av kommuner.

Hun sier til ØB at en fragmentert kommunestruktur vil bli en flaskehals om prosjektene i utredningene skal realiseres.

– For å få fart på plan- prosessen er det lurt å slå sammen kommuner slik at fagmiljøene blir større og sterkere. Små fagmiljøer i små kommuner vil bruke lengre tid og det er ikke godt nok.

– Disse prosjektene er veldig viktig, men også veldig store og krevende. Derfor mener vi at større enheter hadde håndtert prosessen bedre, sier Solli.