OSLO: For en uke siden ble det enighet mellom Akershus fylkeskommune og Oslo å halvere økningen på kollektivtransport i 2018 i forhold til tidligere vedtak. Dette for å kompensere den store økningen i bomringene rundt Oslo.

I årets forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å øke momsen fra ti til 12 prosent på blant annet kollektivtransport. Dette mener Venstre er helt feil måte å få folk til å bytte ut bilen med tog og buss.

– De to viktigste sakene i Venstres krav i disse statsbudsjettforhandlingene blir å fjerne momsen på kollektivreiser, unntatt flyreiser. Det vil ha stor betydning for prisen på kollektivbillettene ikke bare i vårt område, men i hele landet.

 

Og ikke minst foreslår vi å øke belønningsmidlene for kollektivtrafikk for storbyområdene med 368,5 millioner kroner mer enn regjeringens forslag. Dette vil særlig komme Oslo og Akershus til gode, sier leder av hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune Solveig Schytz (V).

Stortingsrepresentant Abid Raja er klar på at dette er Venstres hovedkrav når Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre starter budsjettforhandlingene.