Gå til sidens hovedinnhold

Kollektivtrafikken er i krise, regjeringen og fylkesrådet må ta ansvar

Færre reiser kollektivt, og tapte billettinntekter gir store utfordringer for kollektivselskapene. Mens det er bred enighet i bystyret i Oslo om å stille opp med de pengene som er nødvendig for å unngå kutt i rutetilbudet og økte billettpriser, varsler Ap-Sp fylkesrådet i Viken at det blir kutt i rutetilbudet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er fordi regjeringen og SV bare har satt av 500 millioner i statsbudsjettet for 2022 i krisepakke for kollektivtrafikken. Det kommer til å ramme innbyggerne både i Viken og Oslo.

Kollektivtrafikken i Oslo og Viken har hatt en sterk vekst gjennom mange år. I Akershus ble kollektivtrafikken doblet fra 2007 til 2019. En stadig økning i kollektivtilbudet kombinert med at billettprisene har vært holdt nede har vært avgjørende.

Venstre mener at det er avgjørende at kollektivtilbudet må opprettholdes og ikke kuttes nå, selv om antall passasjerer fortsatt ikke er oppe på 2020-nivå.

At flere kan ha hjemmekontor og pendle mindre er et gode, men dessverre ser vi også at biltrafikken øker.

Koronasmitten øker også igjen. Det forsterker krisen for kollektivtrafikken. Hvis tilbudet kuttes og prisene stiger, gir det økte klimagassutslipp og mer biltrafikk.

I 2021 stilte den blågrønne regjeringen opp med 2,75 milliarder ekstra til kollektivtrafikken, og Høyre, Venstre og KrF setter av ytterligere 850 millioner øremerket til kollektivselskapene i behandlingen av statsbudsjettet for 2022. Vi forventer at Ap-Sp-regjeringen stiller opp på samme måte, så lenge det er behov for det.

Ap-Sp-fylkesrådet i Viken fylkeskommune ser ut til å ha abdisert i saken. De har bare pekt på regjeringen og ikke tatt tilstrekkelig grep i sitt eget budsjettforslag for 2022, og av de 94 millionene ekstra i frie midler som regjeringen Støre har satt av til Viken fylkeskommune, har ikke fylkesrådet i Viken og deres budsjettkamerater SV, Mdg og Rødt satt av ei krone til kollektivtrafikken, til tross for oppfordringer fra regjeringen om å gjøre nettopp det.

Venstre og KrF har som de eneste partiene i fylkestinget omprioritert ytterligere 100 millioner kroner til kollektivtrafikk i Vikens budsjett for å unngå kutt i tilbud og økte priser. Dersom det nå blir kutt i kollektivtilbudet og høyere priser vil det først og fremst ramme de som er aller mest avhengig av kollektivtrafikken: ungdom, voksne og familier som ikke har bil.

Fylkesrådet har ansvaret og må ta ansvaret, vi forventer at de tar politisk styring for å hindre at rutetilbudet kuttes og billettprisene øker, og ikke allerede nå konkluderer med at det blir kutt i rutetilbudet i kollektivtrafikken i 2022.

Færre busser i Viken betyr ikke bare mer biltrafikk i Viken, men også flere biler inn til Oslo. Det er lett å forstå at både innbyggere og politikere i Oslo fortviler over det.

Kommentarer til denne saken