Gå til sidens hovedinnhold

Kollektivtransport i krise - hva nå?

De siste dagene er vi blitt kjent med at administrasjonsselskapet Ruter planlegger store kollektivkutt i Oslo og Viken, hvis regjeringen ikke forlenger dagens ordning med kompensasjon for tapte inntekter når tilleggsinnstillinga blir lagt fram mandag 8. november.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ruters varslede kutt vil føre til mer kø, kork og kaos i Oslo og deler av Viken. I tillegg står mange i buss, renhold og verksted i fare for å miste jobben.

Ruter As er eid av Oslo kommune (60 %) og Viken fylkeskommune (40 %). De fleste tror at det er Ruter som kjører busser, trikker, båter

Ruter kjører ingen. Ruter eier ingen busser, trikker, baner eller båter. Ruters jobb er ikke å transportere folk. Ruters jobb er å bestille trafikk, gjennom såkalte anbudsrunder på buss og båt.

Problemet er ikke at pengene ikke finnes i kollektivtrafikken, men hvordan disse blir fordelt og brukt. Bare fra 2008 og frem til 2020 har kostnadene til å administrere Ruter utviklet seg fra 305 millioner kroner til 862 millioner kroner.

Det er mer enn hva det koster å drifte trikken i Oslo i et helt år.

Samtidig har Sporveien, den faktiske leverandøren av trikk og T-bane i Oslo, i perioden 2012 til 2019 kraftig effektivisert sin virksomhet, med en årlig effekt på nær 1 milliard kroner gjennom Best strategi-programmet.

De som jobber i Sporveien, har jobbet under et økonomisk press og fokus på å jobbe smartere og bedre. Og dette har de fått til uten at det har gått på bekostning av lønns- eller arbeidsvilkår, samtidig som kvaliteten på tjenestene som tilbys har økt betraktelig de siste 15 årene.

Det er verdt å minne om at det var det borgerlige byrådet i Oslo som i sin tid opprettet Ruter til å drive privatisering av kollektivtrafikken.

Dessverre har det rødgrønne byrådet i Oslo, med Arbeiderpartiet i spissen, hatt berøringsangst overfor Ruter. En annen ting å merke seg er at Ruter har brukt 112 millioner kroner fra 2012 til 2019 til å utvikle sin egen reiseapp.

Men, hva med statens app Entur? Enturs formål er å koble kollektiv-Norge sammen, og det bør være naturlig at Oslo kommune, og Viken fylkeskommune, støtter opp om den, og ikke utvikler egne løsninger.

Det er på tide å snakke høyt om hvilken rolle Ruter skal ha i kollektivtrafikken Oslo og Viken, og hvordan vi kan få mest mulig kollektivtilbud ut av fellesskapets midler. Ved å samle all bussdrift i ett kommunalt eid selskap, og all kollektivtrafikk i ett konsern, vil en kunne utnytte de stordriftsfordelene som dagens anbudsregime pulveriserer.

Det koster om lag en milliard kroner å drive kontoret Ruter hvert år, uten at det produseres en eneste reise.

Her er det rom for å hente betydelige midler, men da må de ansvarlige politikerne våge å gå Ruter etter i sømmene.

Kommentarer til denne saken