Kommunalsjef Sten Tore Svennes etter oppslag i ØB: – Det må aldri skje igjen at noen er alene med 12 barn i en barnehage

Sten Tore Svennes er kommunalsjef for oppvekst og læring i Nordre Follo kommune. Han mener det er viktig at avvik blir meldt ifra så raskt som mulig, slik at det er mulig å rette på ting.