Samtidig nærmer influensasesongen seg. FHI er bekymret for at årets influensasesong kan bli ekstra kraftig.

Nordre Follo kommune har ansvar for å tilby vaksinering til omtrent 1/3 av innbyggerne sine, som tilhører en av risikogruppene. Influensavaksinasjonsprogrammet er et kommunalt ansvar, men det må ikke nødvendigvis være kommunen selv som løser oppgaven. Apotekene kan hjelpe.

Denne høsten vil mer enn 1 000 apotek over hele landet kunne tilby influensavaksinering som et drop-in tilbud til de som ønsker å få satt vaksinen i apotek. Innbyggerne kan både få rekvirert og administrert vaksine i apotek.

Apotekene er allerede lett tilgjengelig der folk er, og har helsepersonell som kan sette vaksiner. Vårt, og mange andre apotek står nå klare for å bistå kommunene.

I fjor høst satte vi i apotekene 100 000 influensavaksiner. I Oslo har flere apotek vært involvert i vaksinering mot covid-19. Erfaringen er at publikum setter stor pris på tilbudet og opplever det som trygt og veldig enkelt. Denne erfaringen kan også kommunen dra nytte av når befolkningen nå skal vaksineres mot influensa.

For at dette skal skje, må kommunen inngå avtaler med apotekene på samme måte som avtale må inngås med fastleger. Min oppfordring er at kommunen tar kontakt med oss i apotekene eller med Apotekforeningen for å finne løsninger som gjør at vi kan gi et godt tilbud til personer som er i risikogruppene.

Apotekene er et lavterskel og desentralisert helsetilbud, oftest lokalisert der befolkningen ferdes. Selv ligger vi på Ski Stasjon. Helsepersonellet i apotekene kan bidra til at enda flere i risikogruppene velger å vaksinere seg i høst. Det vil også være bra om mange som ikke er i en risikogruppe tar vaksinen. Høy vaksinasjonsgrad er viktig for folkehelsen, for den enkelte selv og for å redusere presset på helsetjenesten. Å tilby innbyggerne i kommunen vaksinering i apotek er et godt tiltak for å sikre at flest mulig får beskyttelse mot influensa.