Kommunen forberedt på ekstremvær – ber folk melde fra om oversvømmelser og veltede trær