Gå til sidens hovedinnhold

Kommunen herjer med utviklingshemmede

Kommunen har begynt å sende inkassovarsel direkte til utviklingshemmede brukere, som ikke har samtykkekompetanse. Dette viser at kommunen virkelig ikke har kontroll over sine rutiner.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Utvalgsleder Tor Anders Østby (SP) svarer på tiltale i Østlandets Blad, der han kommenterer et leserbrev om mulig økonomisk vanstyre i Nordre Follo kommune og utviklingshemmedes utfordringer.

I artikkelen opplyses det at innsender frykter represalier. Etter reportasje i Østlandssendingen hvor kritikk av tjenesteutøving ble omtalt, opplevde pårørende at den utviklingshemmede brukeren ble trakassert. Som kjent er det lett å se en annen vei, å glemme osv.

Østby er oppmerksom på at det gis rammetilskudd som bla. går til administrasjon. Hos Helsedirektoratet kan en lese at formålet med ordningen er å legge til rette for at kommunene kan gi et godt tjenestetilbud. Burde kommunen gjennomgå sine administrasjonskostnader, slik at det ble midler til brukernære tiltak? Samtidig har Østby startet valgkampen ved å vise til utilstrekkelige overføringer fra storting og regjering.

Det fortelles at egenandel for hjemmehjelpstjenester har forekommet over lengre tid. Hjemmehjelp er en individuell tjeneste som tildeles etter søknad. Det er riktig at det kreves egenandel for denne tjenesten, men i vårt tilfelle kreves det egenandel for aktiviteter som den utviklingshemmede skal utføre selv med støtte fra fagpersonell som miljøarbeider, vernepleier og andre. Dette er botrening. Kommunen kaller dette praktisk bistand, som er hjemmehjelp.

I e-post fra avdeling «Tjenestetildeling» kan en lese: «Det foreligger ikke noe eget vedtak om innføring av egenandel for innbyggere med utviklingshemming».

Østby bemerker manglende spesifisering i faktura, men unngår å kommentere at kommunen varsler utpanting. For øvrig har kommunen begynt å sende inkassovarsel direkte til utviklingshemmet bruker, som ikke har samtykkekompetanse. Dette viser at kommunen virkelig ikke har kontroll over sine rutiner, eller at rutiner mangler.

Østby peker også på at det er en utfordring å få tak i personell. At det er vanskelig å få ansatt personell fratar ikke kommunen ansvaret fra å yte forsvarlige tjenester og å følge føringene i kommuneplan om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Også her pekes det på sentrale myndigheter. Det er synd at politikeren driver valgkamp i stedet for å fokusere på utviklingshemmedes utfordringer. Ansvarsfraskrivelse er en folkesport som politikere ofte praktiserer.

Generelt bærer Østbys svar preg av manglende kjennskap til utviklingshemmedes situasjon. Som leder av et kommunalt utvalg for omsorg, helse og seniorpolitikk, bør han ta seg tid til å få kjennskap til denne gruppen også, selv om de ikke representerer noen stor velgergruppe.

Det er på tide at politikerne tar utviklingshemmede på alvor. Kommunens behandling av denne gruppen vil føre til helseproblemer. Fjerning av egenaktivitet i hjemmet, reduksjon av aktiviteter på Dagbo og tvangsflytting fra Langhus til institusjon på Solbråtan, pasifiserer brukeren. Det fører til kognitiv ubalanse. Utviklingshemmede er særlig sårbare i slike situasjoner. Det er dokumentert at det er større forekomst av alvorlige psykiske lidelser hos mennesker med psykisk utviklingshemming enn hos befolkningen for øvrig

Kommentarer til denne saken