Kommunen må ta hele regningen for å rydde opp etter hagleskytingen på Ole Haug-banen

Etter at leieavtalen med Oppegård jeger og fiskerforening opphørte, søkte kommunen om støtte 150.000 kroner til å undersøke grunnen på Ole Haug-banen. Nå har Miljødirektoratet sagt nei. Som grunneier må Nordre Follo kommune betale for oppryddingen selv.